Avìs Legal

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS: La navegació, accés i ús per la página web de l’AMPA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina de l’AMPA , totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de l’AMPA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la página web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a (i) la veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis per l’AMPA per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la página web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats; (ii) l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’AMPA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la página web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT: l’AMPA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva página web, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. l’AMPA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de la página web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, l’AMPA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS: L’AMPA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut. Tant pel que fa als continguts, com en les condicions o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva página web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES: l’AMPA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, l’AMPA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que l’informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la página web de l’AMPA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

CONDICIONS D’ÚS: En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’AMPA informa que és titular de la pagina web baix directori www.santgervasi.org/ampa . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, l’AMPA informa de les següents dades: l’AMPA amb CIF G58240854, amb domicili social en Ctra. Sabadell 41 08100 Mollet del Vallès i inscrita en el Registre Associacions de la generalitat de Catalunya, l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: ampa aroba santgervasi org.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ AMPA informa als usuaris de la seva página web que les dades personals recollides per l’AMPA mitjançant els formularis a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’AMPA amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, l’AMPA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça posat en el paràgraf condicions d’ús.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per si o com a cessionària, a l’AMPA. El tema de la página web es propietat de wenthemes.com (Nepal), amb llicència obtingut sota la llicència GNU General Public i el permís de la seva modificació. Seran, per tant, i excepte el tema original com base de la página web, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de l’AMPA. Algunes imatges són adquirits en fonts d’imatges lliures de drets d’autor, per a ús non-comercial i sense necessitat d’atribució. En qualsevol cas, per poder fer servir les imatges i fotos d’aquesta página web es necessita consentiment s’explicita del propietari de la página web: AMPA Sant Gervasi.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: L’ AMPA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i l’ AMPA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i l’ AMPA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Mollet del Vallès.